Socialpædagogiske arbejdsmetoder med fokus på anerkendelse, ligeværdighed og værdi som menneske.

Valmuen tilbyder et struktureret miljø med vægt på det store fællesskab. Det ønskes at såvel egen boenhed som det store fællesskab skal bære præg af hjemlige forhold og integritet, heri at Valmuen i fællesskabet altid skal have plads til den enkelte. I disse rammer tages udgangspunkt i hver enkelt beboers ligeværdighed, egne ressourcer og ønsker.