Forældre/værge
Samarbejdet med disse vægtes højt og anses for at være værdifuldt i arbejdet med og omkring den enkelte beboer. For at vedligeholde relationer i familien indgår vi ligeledes et tæt samarbejde med søskende der hvor det er muligt.

Specialundervisning
Samarbejdet med disse omkring mål eventuel udvikling og aktivitetstilbud.

Idrætsforening og kulturforeninger
Samarbejdet med idræts og kulturforening tager udgangspunkt i de aktiviteter beboerne ønsker at benytte.

Læge/speciallæge
Alle beboere tilbydes ledsagelse til læge/speciallæge og indgår i dialog med disse omkring den enkeltes almene sundhed.

Ergoterapeut/fysioterapeut
Flere beboere går til fysioterapeutisk behandling. Vi samarbejder om optræning og vedligeholdelse af de fysiske funktioner.

Psykolog
Til bofællesskabet er tilknyttet en psykolog der samarbejdes med i form af supervission.

Sagsbehandlere
Indgår i de overordnede tiltag og behov for og omkring beboeren. Sagsbehandleren er altid med i vurderingen af tildelingen af støttetimer.

Dagtilbud
Der samarbejdes tæt for at skabe tryghed og trivsel for hver enkelt beboer.


UCC, professionshøjskolen (hjemmeside)
Valmuen er praktiksted for øvelsesstuderende på pædagoguddannelsen, og laver i samarbejde med seminariet praktikforløb for studerende på Pædagogisk Grund Uddannelse.
Valmuen samarbejder ligeledes ved forskellige projekter som de studerende ønsker at lave.

Mindst en gang årligt holdes der handleplansmøde hvor samarbejdsparterne kommer med status over den enkelte beboer og hvor det tales om beboerens behov.

 

Kristelig Handikapforening