Handleplaner, struktur, sociale historier, piktogrammer og andre kommunikationsredskaber. I samarbejde med pårørende drøftelse af gavnligt samspil med beboerne.

Systematik
Struktur er nødvendig for nogle og gavnlig for andre. Da behovet for både struktur og fællesskab varierer blandt beboerne, gives der i strukturen forskellige tilbud og rammer. Det er vigtigt at den enkelte føler sig tryg og kan udfolde sig så egne ønsker og interesser prioriteres . Dernæst er der en del samlinger og tilbud, hvor der ønskes at så mange som muligt af beboerne kan deltage. Dette gælder bl.a. gymnastik, kirkegang, arrangerede ture, musikfestival, sommerrejse m.m.

Mål og delmål
I handleplaner og delmål fremkommer og fastholdes, og om nødvendigt revideres målene i samarbejde med beboeren, pårørende, dagtilbud og Valmuen.

Metodens effekt
At skabe tryghed og trivsel for den enkelte. Det sociale samspil med de øvrige beboere præges af venskab, sammenhold og glæde. Beboerne står rustet til at indgå i andre sociale sammenhænge.
Flere af beboerne har glæde af opmærksomheden på det åndelige område.