Målsætningen for Valmuen er at skabe et trygt kristent hjem hvor:

  • der værdsættes begreber som tillid, ærlighed, åbenhed i respekt for den enkelte persons værdighed
  • man bevarer den enkelte persons dagsrytme/livsrytme
  • man viderefører den kristne arv
  • man vedligeholder forældrekontakten

Hvor vi forventer at:

  • du som beboer deltager i de daglige gøremål ud fra de kompetencer du har
  • du respekterer husets rammer
  • du tager hensyn til de øvrige medlemmer af bofællesskabets familie
  • du er en del af fællesskabet med dets daglige aktiviteter og gøremål, som indbefatter sociale, åndelige og sjælelige behov