Optagelse på bofællesskabet venteliste kan ske ved henvendelse til Leder.

Beboeren bevarer sin ret til pension og kan søge boligydelse. Heraf betales for husleje, kost, varme m.m.