Redskaber
Handleplaner, struktur, sociale historier, piktogrammer og andre kommunikationsredskaber. I samarbejde med pårørende drøftelse af gavnligt samspil med beboeren.

Systematik
Struktur er nødvendig for nogle og gavnlig for andre. Da behovet for både struktur og fællesskab varierer blandt beboere, gives der i strukturen forskellige tilbud og rammer. Det er vigtigt at den enkelte føler sig tryg og kan udfolde sig så egne ønsker og interesser prioriteres. Dernæst er der en del samlinger og tilbud, hvor det ønskes at så mange som muligt af beboerne kan deltage. Dette gælder blandt andet gymnastik, kirkegang, arrangede ture, musikfestival, sommerrejse mm.

Mål og delmål
I handleplaner og delmål fremkommer og fastholdes og om nødvendigt revideres målene i samarbejde med beboeren, pårørende, dagtilbud og Valmuen.

Metodens effekt
At skabe tryghed og trivsel for den enkelte. Det sociale samspil med de øvrige beboere præges af venskab, sammenhold og glæde. Beboerne står rustet til at indgå i andre sociale sammenhænge.
Flere af beboerne har glæde af opmærksomheden på det åndelige område.