Værdigrundlag
Valmuens værdigrundlag er bygget på den kristne tro og menneskesyn, hvor forståelsen af livet tager udgangspunkt i det, som står skrevet i Bibelen, og dermed retningsgivende for værdier, normer og etik.

Vi ser et hvert menneske værdifuldt og unikt skabt af Gud.

Målsætningen for Valmuen er at skabe et kristent hjem med trygge rammer, for mennesker over 18 år med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne.

Vi værdsætter begreber som, tillid, ærlighed, åbenhed, tryghed, vækst, harmoni, humor og respekt for den enkelte persons værdighed.

  • Hvor ligeværdighed, respekt og næstekærlighed danner rammen for mål og mening for hver eneste dag.
  • Hvor der er grobund for trivsel og udvikling.
  • Hvor der skabes forudsigelige og overskuelige rammer.
  • Hvor den kristne arv videreføres.
  • Hvor forældrekontakten og netværket vedligeholdes.
  • Hvor der i videst mulig omfang gives kundskaber, færdigheder, arbejdsmetoder og udtryksformer, som medvirker til  at det enkelte menneskes alsidige udvikling.
  • Hvor der tages vare på det hele menneske, fysisk, psykisk, socialt og åndeligt.