Målsætning
Målsætningen for Valmuen er at skabe et kristen hjem.
  • hvor der værdsættes begreber som tillid, ærlighed, åbenhed og respekt for den enkelte persons værdighed.
  • hvor man bevarer den enkelte persons dagsrytme I livsrytme.
  • hvor man viderefører den kristne arv.
  • hvor man vedligeholder forældrekontakten.

Hvor vi forventer...
  • at du som beboer deltager i de daglige gøremål.
  • at du respekterer husets rammer.
  • at du tager hensyn til de øvrige medlemmer af bofællesskabets familie,
  • at du deltager i fællesskabet, den daglige andagt, menighedsliv og andre
  • aktiviteter.