Birger Haue Hansen [formand]
Buskevej 10
3751 Østermarie
Mail: haue-hansen@mail.tele.dk


Signe Munch [næstformand]

Jesper Riis Pedersen [kasserer]

Britta Munk

Bente Hjorth Olesen [sekretær, pårørende repræsentant]

Gertrud Irene Jensen [personalerepræsentant, uden stemmeret]

Lisbeth & Arne Dejbjerg Hansen, lederpar [uden stemmeret]

Forretningsudvalg består af formand, næstformand og kasserer samt lederpar.